پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات تعیین رتبه و سقف اعتبار کشورهای جهان
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی صندوق ضمانت صادرات ایران
نام دستگاه مادر وزارت صنعت،معدن و تجارت
نوع خدمت
مخاطبین کلیه صادرکنندگان، نهادهای دولتی و بانکها
مدارک لازم نامه درخواست رتبه و سقف کشورها از سوی متقاضیان درون و برون سازمانی
قوانین و مقررات بالادستی اساسنامه صندوق که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران میرسد
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)) - (پست الکترونیک) - (سایر: نامه)

تعیین رتبه و سقف اعتبار کشورهای جهان جهت تعیین نرخ حق‌بیمه صادرکنندگان متقاضی بیمه‌نامه صندوق و اگاهی بانکها یا نهادهای متولی صادرات (درصورت درخواست)

1.به روز رسانی الگوی تعیین رتبه و سقف اعتبار کشورها /2. تایید الگو توسط رییس مجمع عمومی صندوق/3. تعیین نرخ حق‌بیمه جهت متقاضیان بیمه‌نامه‌های صندوق/4. ارائه فهرست کشورهای موردقبول به همراه رتبه و سقف اعتبار آنها جهت سایر نهادهای متولی صادرات (درصورت نیاز)