پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات تسهیل تامین مالی صادرات
آدرس وبگاه http://www.EGFI.ORG
نام دستگاه اجرایی صندوق ضمانت صادرات ایران
نام دستگاه مادر وزارت صنعت،معدن و تجارت
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین جامعه آماری صادرکنندگان
مدارک لازم اساسنامه شرکت، آگهی ثبت و آخرین تغییرات شرکت و کارت بازرگانی، شناسه ملی، کد ملی، تصویر اسناد حمل، سوابق صادراتی متقاضی به همراه مشخصات کالای صادراتی، وضعیت اعتباری متقاضی در سیستم بانکی، مالی و اعتباری کشور، اصل و کپی اسناد مالکیت یا اجاره نامه رسمی محل ک
قوانین و مقررات بالادستی اساسنامه صندوق که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران میرسد گواهی ماده186 وزارت اقتصاد و دارایی
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد)-(جهت احراز اصالت مدرک)-(نبود زیرساخت ارتباطی مناسب)

صدور انواع ضمانت نامه های اعتباری و بانکی

1-فرایند اعتبارسنجی داخلی
2-فرایند صدور ضمانت نامه ها
3- فرایند خسارت و بازیافت