پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات اعتبارسنجی خریدار خارجی
آدرس وبگاه www.EGFI.ORG
نام دستگاه اجرایی صندوق ضمانت صادرات ایران
نام دستگاه مادر وزارت صنعت،معدن و تجارت
نوع خدمت
مخاطبین کلیه صادرکنندگانیکه دارای کارت بازرگانی میباشند.
مدارک لازم نامه درخواست اعتبارسنجی خریدار خارجی شامل نام و آدرس کامل شرکت خارجی
قوانین و مقررات بالادستی اساسنامه صندوق که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران میرسد
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی (پست الکترونیک)-(سایر:فکس)

اعتبارسنجی شرکتهای خریدار خارجی جهت ارائه پوشش بیمه ای به صادرکنندگان ایرانی

ارائه درخواست اعتبارسنجی خریدار خارجی از طرف صادرکننده
اعلام هزینه اعتبارسنجی از طرف صندوق به صادرکننده
پرداخت هزینه اعتبارسنجی و ارائه فیش پرداختی به صندوق
درخواست گزارش از موسسه اعتبارسنجی خارجی
دریافت گزارش اعتبارسنجی و تجزیه وتحلیل اطلاعات موجود و تعیین سقف اعتبار
اخذ تاییدیه لازم جهت تصویب سقف اعتبار
اعلام سقف اعتبار به متقاضی