پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور و تمدید وکالتنامه
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول کشوری به غیر از وراث اناث
مدارک لازم اصل وکالتنامه معتبر ،کارت شناسائی وکیل، احراز هویت در صورت صلاحدید که برای موکلین خارج از کشور احراز هویت از طریق اینترنت صورت می گیرد.
قوانین و مقررات بالادستی تصمیمات داخلی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) غیر الکترونیکی

این وکالتنامه مجوزی است جهت دریافت حقوق بازنشستگی و وظیفه توسط وکیل بازنشسته یا موظف که به دلایلی توانائی دریافت حقوق را ندارند که با مراجعه و درخواست وکیل با در دست داشتن اصل وکالتنامه معتبر و کارت شناسائی در صورت نیاز پس از احراز هویت بازنشسته یا موظف (حضوری یا از طریق سایت) صادر می شود.

1-احراز هویت بازنشسته که در صورتیکه خارج از ایران باشد از طریق اینترنت و در غیر اینصورت به صورت حضوری
2-احراز هویت وکیل با اصل وکالتنامه
3-ورود اطلاعات در سیستم و چاپ وکالتنامه