پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور ضمانتنامه بازنشستگان جهت ارائه به بانک یا سایر مراکز
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مشترکین صندوق بازنشستگان کشوری(پرداخت مستقیم حقوق)
مدارک لازم 3. پرداخت هزینه متعلقه طبق تعرفه جاری.
قوانین و مقررات بالادستی تصمیمات داخلی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی

ارائه ضمانتنامه جهت اخذ وام بازنشستگانی که حقوق خود را از صندوق دریافت می نمایند، از بانک های عامل در صندوق با توجه به نحوه دریافت حقوق می باشد.سایر بازنشستگان (حقوق توسط دستگاه پرداخت می شود) می بایست به دستگاه اجرایی خود مراجعه نمایند.

1-ارائه درخواست ضمانتنامه
2-بررسی(در صورتی که پرداخت غیر مستقیم حقوق باشد می بایست مراجعه کننده به دستگاه خود مراجعه نماید)
3-ورود اطلاعات در سیستم و صدور ضمانتنامه