پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات دریافت کسور مشترکین صندوق
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مشترکین صندوق
مدارک لازم 1- لیست فرم الف که از طریق خزانه داری کل به اداره کل درآمد هزینه ارسال میگردد و پس از آن تحویل نمایندگی مربوطه قرار می گیرد 2 - خلاصه لیست کارکنان پیمانی و رسمی 3- فرم در خواست وجه 4- فرم 1/5 دستگاههای اجرایی
قوانین و مقررات بالادستی بر اساس قوانین و مقررات استخدامی کشور و لایحه خدمات کشوری اجرای کسورات قانونی و مقرری ماه اول دریافت می گردد .
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی

دریافت کسورات کارکنان رسمی و پیمانی مشمول صندوق بازنشستگی به میزان 22.5% سهم کارمند و کارفرما به صورت ذیل انجام می گیرد:
-دستگاههائی که ردیف بودجه دارند ، مبلغ از طریق خزانه دولت به جساب صندوق واریز و با فرم و اعلامیه واریزی به صندوق ارسال می گردد.
-دستگاههایی که ردیف بودجه ندارند،مبلغ توسط دستگاه به حساب صندوق واریز و اعلامیه بانکی به همراه فرم 5.1 به صندوق ارسال می گردد.

1-دریافت فرم از خزانه
2-بررسی فرم
3-رفع خطا در صورت خطا توسط نمایندگی
4- صدور سندمالی