پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات برقراری حقوق
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول کشوری (واسطه دستگاه اجرائی)
مدارک لازم مدارک مورد نیاز طبق بخشنامه شماره 129567/250 مورخ 30/10/1385صندوق بازنشستگی کشوری که ریز مدارک در شناسنامه ها درج شده است.
قوانین و مقررات بالادستی قانون استخدام کشوری ، قانون مدیریت خدمات کشوری . قانون بازنشستگی پیش از موعد . قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ، بانوان شاغل ، خانواده ها و سایر کارکنان . بخشنامه شماره 129567 / 250 مورخ 30/10/1385 سازمان بازنشستگی کشوری، قانون برنام
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت

برقراری حقوق شامل موارد ذیل می باشد که شناسنامه های آنها به صورت مجزا ضمیمه می باشد:
1. برقراری حقوق بازنشستگی عادی
2. برقرای حقوق بازنشستگی (خویش فرمائی)
3. برقراری حقوق وظیفه
4. برقراری مجدد حقوق