پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات پرداخت هزینه های عصا، عینک و سمعک
آدرس وبگاه http://www1.retirement.ir/peripheral/Globals/Default.aspx
نام دستگاه اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین بازنشستگان صندوق
مدارک لازم مدارک پزشکی-نسخه پزشک –فاکتور خرید- تاییدیه سایت
قوانین و مقررات بالادستی بخشنامه بیمه
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی

بررسی پرونده های بیمه تکمیلی (عصا و عینک) - جمعا تا مبلغ 2,100,000 ریال

1-تحویل و بررسی مدارک پزشکی
2-ثبت در سیستم و واریز بحساب مشترک