پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین
آدرس وبگاه http://www1.retirement.ir/Ahkamweb/Public/Login.aspx
نام دستگاه اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مشترکین صندوق
مدارک لازم پرداخت حقوق بازنشستگی(حکم برقراری حقوق، اطلاعات عائله مندی، فایل کسور و مزایا، معوقات محاسبه شده ، عیدی)
قوانین و مقررات بالادستی قانون خدمات کشوری، مصوبات مجلس و هیئت وزیران
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(سایر(باذکرنحوه دسترسی): در پرداخت مستقیم بصورت الکترونیکی) غیرالکترونیکی(نبود زیرساخت ارتباطی مناسب)

پرداخت حقوق ماهیانه بازنشستگان و موظفین بر اساس احکام صادره انجام می شود

1-صدور حکم برقراری حقوق
2-دریافت فایل کسور و مزایا از دستگاههای اجرائی
3-بررسی فایل و رفع خطا جهت ارسال به واحد مالی
2-بررسی و در صورت نیاز اصلاح و رفع خطاها و محاسبه حقوق
3-صدور چک بانکی به همراه لیست حقوق
4- تکمیل فرم اظهارنامه و سی دی اطلاعات بیمه سلامت(در مشترکینی که پراخت کننده حقوق در سیستم صندوق بازنشستگی است)
5-در صورت تایید صدور چک حق بیمه و دریافت تاییدیه از بیمه سلامت
6-واریز به حساب مشترکین در استانهای تهران،البرز و گلستان
7- واریز به دستگاه