پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات برقراری حقوق وظیفه بازنشسته متوفی
آدرس وبگاه http://www.cspfiran.com
نام دستگاه اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین موظفین بازنشستگان مشمول کشوری (واسطه دستگاه اجرائی)
مدارک لازم فرم شماره 3 ، گواهی فوت ، مدارک هویتی وراث و سایر مدارک مورد نیاز طبق بخشنامه شماره 129567 /250 مورخ 30/10/1385 سازمان بازنشستگی کشوری ، در خواست کتبی ذینفع در صورتی که تقاضای تقسیط بدهی را داشته باشند.
قوانین و مقررات بالادستی قانون استخدام کشوری ، قانون مدیریت خدمات کشوری ، بخشنامه شماره 129567 / 250 مورخ 30/10/1385 سازمان بازنشستگی کشوری ، تصمیمات داخلی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی

بعد از فوت بازنشسته ، درصورتیکه متوفی وراث واجد شرایط داشته باشد ، حقوق وظیفه پس از بررسی مدارک ارسالی توسط دستگاه اجرائی ذیربط برای آنان برقرار خواهد شد.
چنانچه مبلغی از حقوق متوفی من غیرحق به حسابش واریز شده باشد ، وراث می بایست قبل از برقراری حقوق مبلغ را به صورت یکجا به حساب صندوق واریز کنند ولی چنانچه توانایی پرداخت آن را نداشته باشند می توانند با مراجعه حضوری به صندوق درخواست تقسیط بدهی نمایند که در صورت تائید اجرا خواهد شد و حقوق وظیفه برقرار می گردد.

1- بررسی مدارک و تکمیل اطلاعات در سیستم
2-در صورت نیاز احراز هویت موظف
3-درصورت بدهکار بودن موظف واریز بدهی و ارسال مدارک به صندوق
4-در صورت تقاضای تقسیط بدهی ارائه درخواست به صندوق:
1-استعلام رقم بدهی از واحد درآمد و هزینه
2-استعلام در خصوص تقسیط بدهی از استان تهران(ستاد)
3- در صورت تائید اعلام شفاهی به متقاضی جهت تقسیط بدهی و ارسال مدارک برقراری حقوق از دستگاه ذیربط
5-صدور تائیدیه برقراری حقوق وظیفه و ارسال آن به دستگاه اجرائی ذیربط