پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات برقراری حقوق بازنشستگی عادی
آدرس وبگاه http://www1.retirement.ir/Ahkamweb/Public/Login.aspx
نام دستگاه اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین بازنشستگان مشمول کشوری (واسطه دستگاه اجرائی)
مدارک لازم فرم شماره 1و 2 ، مدارک خدمت غیر رسمی ، احکام کارگزینی خدمت رسمی ، مدارک واریز کسور بازنشستگی خدمت غیررسمیوسایر مدارک مورد نیاز طبق بخشنامه شماره 129567/250 مورخ 30/10/1385صندوق بازنشستگی کشوری
قوانین و مقررات بالادستی قانون استخدام کشوری ، قانون مدیریت خدمات کشوری . قانون بازنشستگی پیش از موعد . قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ، بانوان شاغل ، خانواده ها و سایر کارکنان .
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی(جهت احراز اصالت مدرک)

این نوع بازنشستگی در سه حالت زیر امکانپذیر می باشد:
1- دستگاه دولتی می تواند در صورت حائز شرایط بودن مستخدمین، آنها را بازنشسته نماید
2- دستگاه دولتی مکلف است مستخدمین خود را که سن و سابقه آنها به حد تعیین شده در قانون رسیده باشد راسا و بدون تقاضا مستخدم بازنشسته نماید
3- مستخدمین حائز شرایط می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند و دستگاه دولتی نیز می توانددرخواست آنان قبول نماید

1-ثبت مدارک ارسال شده از دستگاه محل خدمت و ایجاد دفترکل(شماره شناسائی) در سیستم
2-بررسی مدارک و تکمیل اطلاعات در سیستم
3-صدور حکم بازنشستگی و ارسال حکم به دستگاه محل خدمت