پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات انتقال حق بیمه
آدرس وبگاه http://www.cspfiran.com
نام دستگاه اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مشترکین صندوق
مدارک لازم ابتدا کارمند لازم است از طریق کارگزینی محل خدمت خود ، نسبت به انتقال حق بیمه سابقه مورد نظر از شعبات تأمین اجتماعی یا از سایر صندوقهای بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری اقدام نما ید و شعب تأ مین اجتماعی طی فرمهای مخصوص اعم از فرم شماره 5 که کلیه اطلاعات
قوانین و مقررات بالادستی آئین نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه و یا بازنشستگی مصوب 27/3/1365 مجلس شورای اسلامی ( مقررات این آئین نامه انتقال حق بیمه و محاسبه ما به التفاوت کسور متعلقه مجری خواهد بود .) ماده42 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصو
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی(جهت احراز اصالت مدرک)

کارمندان دولتی که دارای سوابق خدمت غیر رسمی ( دولتی) می باشند و از بابت آن حق بیمه به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت نموده باشند و کارمندانی که با شرایط و مقررات صندوق که قانون و مقررات خاصی دارند ( نیروهای مسلح _ صندوق بانکها _ نفت _ صدا وسیما و ....) که قبلا در صندوقهای مذکور سابقه حق بیمه داشته اند میتوانند نسبت به انتقال حق بیمه خود به صندوق بازنشستگی کشوری اقدام نمایند.

1-تهیه و تکمیل مدارک توسط صندوقهای بیمه ای
2-بررسی و اعلام وصول صندوق
3-صدور تاییدیه و مکاتبه با دستگاه ذیربط و تامین اجتماعی یا صندوق های بازنشستگی
4-در صورت بدهی مکاتبه با دستگاه ذیربط و پرداخت بدهی
5-تایید نهایی توسط صندوق و اعلام به دستگاه ذیربط و صندوق بازنشستگی