پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات امور بازنشستگی
آدرس وبگاه http://www.cspf.ir/
نام دستگاه اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین بازنشستگان ، وظیفه بگیران و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری (واسطه دستگاه اجرائی)
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت

امور بازنشستگی شامل موارد ذیل می باشد که شناسنامه های آنها به صورت مجزا ضمیمه می باشد:
1- برقراری حقوق بازنشستگی
2- استرداد و انتقال کسور
3- دریافت کسور مشترکین صندوق
4- احراز هویت بازنشستگان و موظفین
5- اشتراک خویش فرمائی با صندوق
6- اصلاح حقوق بازنشستگی و وظیفه
7- پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین
8.- قطع حقوق بازنشستگی و وظیفه