پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات استرداد و انتقال کسور بازنشستگی
آدرس وبگاه http://www.cspf.ir/Deducts.aspx
نام دستگاه اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مشترکین صندوق
مدارک لازم فرم درخواست استرداد و انتقال کسور بازنشستگی ، فهرست ریز کسور بازنشستگی ، در خواست کتبی ذینفع جهت استرداد کسور و نامه پذیرش صندوق جدید جهت انتقال کسور بازنشستگی ، احکام استخدامی اولیه ، رسمی و آزمایشی ، تبدیل وضع استخدامی ، قطع رابطه استخدامی ، مرخصی بدون
قوانین و مقررات بالادستی دستور العمل اصلاحی شماره 35 سازمان امور اداری و استخدامی سابق بخشنامه شماره 95433 / مورخ 29/8/ 86 - تبصره 2 ماده 9 قانون تخلفات اداری _ ماده 66 ق . ا . ک _ قانون نقل و انتقال حق بیمه مورخ 27/3/65 _ قانون تعدیل نیروی انسانی 27/10/66 -ماده 3 ضوابط نقل و ا
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی

استرداد کسور: با درخواست مستخدم به دلیل قطع ارتباط با صندوق کسور پرداختی وی مسترد می گردد.
انتقال کسور: با درخواست دستگاه اجرائی کارمندان دولتی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری میتوانند یکبار نسبت به تغییر صندوق خود و انتقال کسور خود به صندوقهای بیمه ای دیگر اقدام نمایند.

1-بررسی و تکمیل مدارک توسط دستگاه مربوطه
2-بررسی و تایید مدارک توسط صندوق
3-صدور چک