پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات انتقال و استرداد کسور
آدرس وبگاه http://hm.ir/Portal/Flow/Details?FlowID=900574
نام دستگاه اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مشترکین صندوق
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت

انتقال و استرداد شامل موارد ذیل می باشد که شناسنامه های آنها به صورت مجزا ضمیمه می باشد:
1. انتقال حق بیمه
2. انتقال و استرداد کسور
3. استرداد کسور مازاد بر سی سال
4. استرداد کسور اضافه و اشتباه واریزی