پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی شرکت های آب منطقه ای
نام دستگاه مادر وزارت نیرو
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین افراد حقیقی و حقوقی در بخش های مختلف کشاورزی،شرب ، صنعت و آب
مدارک لازم تکمیل فرم(مشخصات حقیقی و حقوقی درخواست کننده/مشخصات محل موردتقاضا)
قوانین و مقررات بالادستی قانون توزیع عادلانه آب و مصوبات مرتبط
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی-جهت احراز فرد/جهت احراز اصالت مدرک/سایر

مجوز بهره برداری از منابع آبی

حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی – صنعتی – شرب و سایر مصارف)/ حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی – صنعتی – شرب و سایر مصارف)/ حفر گمانه آزمایشی/ استقرار و ترخیص دستگاه حفاری/ صدور پروانه حفر چاه به جای چاه/ مجوز نصب منصوبات چاه‌ برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی – صنعتی – شرب و سایر مصارف)/ مجوز تغییر قدرت منصوبات/ صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل (روش اجرای رسیدگی، فرم درخواست، انجام کارشناسی و صدور پروانه کف شکنی چاه)/ صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده‌های نفتی برای چاه ‌های دیزلی/ صدور مجوز چاه بجای قنات/ صدور مجوز لایروبی قنات/ صدور مجوز پیشکاری قنات/ پروانه حفر هواکش و گالری/بغل کنی چاه/ صدور مجوز تغییر قطر چاه/ درخواست صدور مجوز افزایش/کاهش میزان بهره برداری چاه/ برقی کردن چاه/ تغییر شرکت حفاری/ درخواست تآمین آب واحدهای صنعتی/ درخواست تامین آب واحدهای کشاورزی/ درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی/ درخواست تآمین آب واحدهای صنعتی/ درخواست تامین آب واحدهای کشاورزی/ درخواست تخصیص آب برای پروژه‌های پرورش آبزیان/ تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها و انهار طبیعی مرزی/ صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای صنعتی/ درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای/ درخواست صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب/ درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی/ درخواست پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری/ درخواست مجوز نصب موتور