پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
آدرس وبگاه http://dpli.ir/HEWpmr
نام دستگاه اجرایی شرکت های آب منطقه ای
نام دستگاه مادر وزارت نیرو
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین افراد حقیقی و حقوقی در بخش های مختلف کشاورزی،شرب و صنعت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی(جهت احرازاصالت فرد-جهت احراز اصالت مدرک-سایر:نبودسیستم یکپارچه ارائه خدمات الکترونیکی)

صدور / تمدید و تغییر پروانه بهره برداری از منابع آبی

درخواست تجدید پروانه حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای (مصرف کشاورزی – صنعتی – شرب و سایر مصارف)حفر چاه به جای چاه درخواست تمدید پروانه بهره برداری چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی – صنعتی – شرب و سایر مصارف) درخواست تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل (روش اجرای رسیدگی، فرم درخواست، انجام کارشناسی و صدور پروانه کف شکنی چاه) درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه (یا اصلاح پروانه بهره برداری) درخواست لایروبی چاه و کف شکنی چاه درخواست تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه درخواست چاه جایگزین قنات و چاه بجای چاه درخواست تغییر روش حفاری درخواست صدور پروانه المثنی درخواست تمدید مجوز پیشکاری و لایروبی قنات درخواست تمدید مجوز تعهد نامه انسداد چاه تعهد نامه حفر مجوز گمانه درخواست برقی کردن چاه صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق درخواست تمدید کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری درخواست آزمایش پمپاژ چاه‌های بهره برداری درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات خدمات پس ازصدور پروانه مجوز تخصیص بهره برداری منابع آبی تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای صنعتی تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری درخواست معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش انهار درخواست تغییر نام پروانه بهره برداری ( صنعتی ، کشاورزی ، آبزی پروری) درخواست آزمایش پمپاژ.