پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات استعلامات
آدرس وبگاه http://tender.wrm.ir/
نام دستگاه اجرایی شرکت های آب منطقه ای
نام دستگاه مادر وزارت نیرو
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین افراد حقیقی و حقوقی در بخش های مختلف که متقاضی خدمات بوده و مطابق قوانین ، بخشنامه ها ، ضوابط و آیین نامه ها نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های مختلف می باشند
مدارک لازم درخواست کتبی متقاضی ، مکاتبات بین دستگاهی به انضمام مدارک مثبته لازم پیش بینی شده در قوانین ، بخشنامه ها ، ضوابط و آیین نامه ها
قوانین و مقررات بالادستی درخواست کتبی متقاضی ، مکاتبات بین دستگاهی به انضمام مدارک مثبته لازم پیش بینی شده در قوانین ، بخشنامه ها ، ضوابط و آیین نامه ها
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی :(ارسال پستی) غیرالکترونیکی(جهت احراز اصالت فرد- جهت احراز اصالت مدرک-نبود زیرساخت ارتباطی مناسب-سایر: نبود سیستم یکپارچه ارائه خدمات الکترونیکی )

استعلامات بین دستگاهی

احراز هویت ، کد ملی- احراز مالکیت اراضی و املاک- استعلام قوانین ، رفع شبهات ، شورای آب ، هماهنگی بین دستگاهی ، همکاری شهرداری ،فرمانداری و بخشداری ، دهداریمجوز اجرای طرح و یا درخواست ، کارگروه های تخصصی ، شورای تامین استان، ضوابط فنی و قراردادی- درخواست برقی کردن چاه ها ، منصوبات ، تاسیسات ، منابع آبی-تعیین الگوی کشت و نیاز آبی ، اراضی تحت پوشش ، تملک ، اعلام و استعلام تشکل ها ،سال کشت ، تعیین زراعی بودن زمین و نوع کشت ، احیا و عدم احیا قنات ، آبیاری قطره ای ، بهای محصولات زراعی باغی و آبزیان- رعایت ملاحظات و مجوز اجرای طرح- رعایت ملاحظات و مجوز اجرای طرح، مجوز طرح آبزی پروری- مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری ، آب مورد نیاز واحدهای صنعتی ، مجوز بهره برداری از شن و ماسه- مساحت زمینها، مستثنیات یا ملی- رعایت ملاحظات و مجوز اجرای طرح- تعیین حریم ، نیاز آبی صنایع پتروشیمی و وابسته ، خطوط انتقال درخواست- مجوز حمل و نقل و ماشین حفاری ، پلمپ چاه ، پوشش نیروی محافظتی ،کنترل برداشتهای غیر مجار ، ابلاغ و همکاری در اجرای احکام ، اخذ مجوز وانجام انفجار ، تامین امنیت- تعیین حریم جاده ، مجوز قطع راه ، حمل و نقل پایانه ها ، مجوز فعالیت در حریم جاده- تخصیص سوخت و تعیین میزان مصرف