پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات اطلاع‌رسانی برخط منابع آرشیوی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
نام دستگاه مادر نهاد ریاست جمهوری
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین پژوهشگران ، دانشجویان و علاقه مندان و دیگر دستگاه‌های اجرایی
مدارک لازم رسید بانکی الکترونیکی که از طریق درگاه مالی سازمان صادر خواهد شد. درخواست الکترونیک ثبت شده از شماره بازیابی اسناد مورد نیاز
قوانین و مقررات بالادستی • در مصوبه شورای عالی اداری در نود و پنجمین جلسه مورخ 2/1381 بیان شده است: به منظور ساماندهی مدیریت اسنادی و ایجاد هماهنگی برای نگهداری آثار و اسناد مکتوب (چاپی و خطی) و غیر مکتوب و اوراق ، مراسلات، دفاتر و سایر اسناد ملی در دستگاه های اجرایی و نظایر آن
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی-نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

حفاظت از منابع موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا. به عنوان حافظه دولت و کشور و از سوی دیگر اطلاع رسانی آنها دو وظیفه مهمی است که باید برای آن برنامه‌هایی با زیر ساخت‌های صحیح تدوین و اجرایی گردد. از آنجاییکه اکثر این منابع به صورت مکتوب و میکروفیلم هستند و در معرض فرسایش قرار دارند؛ لذا باتوجه به اهمیت اصل حفظ و نگهداری(تهیه نسخه پشتیبان) و به منظور تسهیل و تسریع در دسترسی بهتر پژوهشگران و محققین( اشخاص حقیقی و حقوقی) به منابع موجود در سازمان، به‌روز رسانی تبدیل اصل منابع به فرمت‌های رقمی ( دیجیتال) امری اجتناب ناپذیر است که با افزایش امکانات رقمی‌سازی با استفاده از فناوری‌های نوین این امر محقق می‌گردد.
حال با توجه به نوع منابع موجود سازمانی، تولید دیجیتال ، در دو بخش تولید دیجیتال از اصل آثار(آثار کاغذی ، دیداری و شنیداری) و تولید دیجیتال از میکروفیلم آثار موجود مطرح میباشد.
در این فرآیند، درخواست متقاضی( اشخاص حقیقی و حقوقی) در پرتال انجام گرفته و پس از انجام تائیدیه‌ها (پرداخت هزینه‌ها از درگاه مالی سازمان) توسط مسئولین ذیربط ، تصاویر رقمی در اختیار مراجعین قرار داده میشود.
در صورت فقدان تصاویر مورد نیاز ، باید از اسناد مورد نظر به سرعت نسخه رقمی تهیه و در اختیار مراجعین قرار داده شود. شایان ذکر است این پروژه جهت تسهیل در امر اطلاع رسانی برای رقمی سازی تعداد زیادی از منابع با اهمیت در نظر گرفته شده است، تا دسترسی مراجعین به تصاویر رقمی (در فرایند تعریف شده بالا) در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.