پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ارائه سرویس تلگراف و تلکس شهری و بین شهری
آدرس وبگاه https://www.tic.ir/fa/services/telex
نام دستگاه اجرایی شرکت ارتباطات زیرساخت
نام دستگاه مادر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نوع خدمت
مخاطبین نهاد ها و سازمانها و اپراتورهای دارای مجوز
مدارک لازم 1-ارائه درخواست همراه با تکمیل فرمهای مربوطه 2-ارائه مجوز دریافت پهنای باند از سازمان تنظیم مقررات 3- روزنامه رسمی 4- اساسنامه شرکت 5- فرم پولشویی 6-ارائه نامه توجیهی هدف از دریافت سرویس و چگونگی انتقال پهنای باند از نقاط حضور دیتای زیرساخت تا محل مورد استفاده آن شرکت.
قوانین و مقررات بالادستی طبق مصوبات شماره 19 تاریخ 03/10/1385و شماره 2 جلسه شماره 212 مورخه 23/1/1394 سازمان تنظیم مقررات رادیویی که به پیوست میباشد.
هزینه خدمت متغیر
شماره حساب (های) بانکی 2174839006007 بانک ملی شعبه مخابرات
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - ارسال پستی

جهت انتقال مستقیم و امن پیام های متنی

1- درخواست سرویس 2-بررسی سرویس درخواستی 3-بررسی امکانات سرویس درخواستی 4-بررسی درخواست به لحاظ امنیتی 5- انعقاد قرارداد و اخذ امضاء های مجاز 6- ارائه سرویس درخواستی 7-بهره برداری از سرویس دایری