پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ارائه سرویس ترانزیت بین الملل (مرز به مرز)
آدرس وبگاه https://www.tic.ir/fa/services/transit
نام دستگاه اجرایی شرکت ارتباطات زیرساخت
نام دستگاه مادر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نوع خدمت
مخاطبین نهاد ها و سازمانها و اپراتورهای دارای مجوز
مدارک لازم 1-ارائه درخواست همراه با تکمیل فرمهای مربوطه 2-ارائه مجوز دریافت پهنای باند از سازمان تنظیم مقررات 3- روزنامه رسمی 4- اساسنامه شرکت 5- فرم پولشویی 6-ارائه نامه توجیهی هدف از دریافت سرویس و چگونگی انتقال پهنای باند از نقاط حضور دیتای زیرساخت تا محل مورد استفاده آن شرکت.
قوانین و مقررات بالادستی طبق مصوبات شماره 19 تاریخ 03/10/1385و شماره 2 جلسه شماره 212 مورخه 23/1/1394 سازمان تنظیم مقررات رادیویی که به پیوست میباشد.
هزینه خدمت متغیر
شماره حساب (های) بانکی 2174839006007 بانک ملی شعبه مخابرات
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - پست الکترونیک

ارائه لینک ارتباطی با ظرفیت های مختلف جهت استفاده یک اپراتور خارجی از شبکه اینترنت ایران (ابر اینترنت ایران)

1- درخواست سرویس 2-بررسی سرویس درخواستی 3-بررسی امکانات سرویس درخواستی و تهیه طرح 4-بررسی درخواست به لحاظ امنیتی 5-تهیه سرویس فرم و توافقنامه 6-مدیریت و تایید سرویس فرم و توافقنامه 7- اخذ تایید سرویس فرم و تقاضانامه 8-صدور دستور مداری و هماهنگی لازم با کشورهای مربوطه و برقراری مدار از مراکز فنی داخلی 9-بهره برداری از سرویس درخواستی