پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ارائه سرویس MPLS بین الملل
آدرس وبگاه https://www.tic.ir/fa/services/mpls
نام دستگاه اجرایی شرکت ارتباطات زیرساخت
نام دستگاه مادر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نوع خدمت
مخاطبین نهاد ها و سازمانها و اپراتورهای دارای مجوز
مدارک لازم 1-ارائه درخواست همراه با تکمیل فرمهای مربوطه 2-ارائه مجوز دریافت پهنای باند از سازمان تنظیم مقررات 3- روزنامه رسمی 4- اساسنامه شرکت 5- فرم پولشویی 6-ارائه نامه توجیهی هدف از دریافت سرویس و چگونگی انتقال پهنای باند از نقاط حضور دیتای زیرساخت تا محل مورد استفاده آن شرکت.
قوانین و مقررات بالادستی طبق مصوبات شماره 19 تاریخ 03/10/1385و شماره 2 جلسه شماره 212 مورخه 23/1/1394 سازمان تنظیم مقررات رادیویی که به پیوست میباشد.
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی 2174839006007 بانک ملی شعبه مخابرات
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی-ارسال پستی

انتقال داده از طریق پروتکل MPLS برای خارج از کشور.

1- درخواست سرویس 2-بررسی سرویس درخواستی 3-بررسی امکانات سرویس درخواستی 4-بررسی درخواست به لحاظ امنیتی 5-اخذ امضاء های مجاز و انعقاد قرارداد 6-بررسی امکانات سرویس و تهیه طرح 7-تنظیم و مبادله قرارداد 8-راه اندازی ارتباط از طریق مراکز مخابراتی داخل و اپراتور کشور مقابل 9-بهره برداری از سرویس درخواستی.