پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور برگ عبور
آدرس وبگاه http://www.econsulate.mfa.ir
نام دستگاه اجرایی سرکنسولگری های ج.ا.ایران در خارج از کشور
نام دستگاه مادر وزارت امور خارجه
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین اتباع ایرانی خارج از کشور
مدارک لازم 1- تکمیل فرم درخواست صدور برگ مراجعت به کشور 2- ارائه مدرک اقامتی 3- ارائه اصل شناسنامه جمهوری اسلامی ایران و دو سری فتوکپی از کلیه صفحات 4- سه قطعه عکس بیومتریک 4*3 جدید تمام رخ 5- ارائه نامه اداره اقامت و یا پلیس محل اقامت مبنی بر اخراج و یا ترک کشور
قوانین و مقررات بالادستی ماده 20 و 5 قانون گذرنامه
هزینه خدمت بر اساس تعرفه های کنسولی مصوب هیات محترم دولت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد)-( جهت احراز اصالت مدرک)

به ایرانیانی که به کشور مراجعت می کنند و فاقد گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه باشند و یا اینکه مدت اعتبار آن اسناد منقضی شده باشد به شرط آنکه تابعیت ایرانی آنها مسلم باشد برگ عبور که فقط برای بازگشت به ایران معتبر است داده می شود.

1- تحویل مدارک با مراجعه حضوری
2- صدور برگ عبور از طریق نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران
3- ارسال اطلاعات مدرک صادر شده از طریق وزارت امور خارجه به ناجا