پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات تامین کتب درسی و مواد رسانه های آموزشی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
نام دستگاه مادر وزارت آموزش و پرورش
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی شرح وظایف سازمان ، مصوبات و قوانین شوارای عالی آموزش و پرورش
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

بطور کلی فرآیند تدوین تا توزیع کتابهای درسی برای دانش اموزان مقاطع ، گرایشها و رشته هیا مختلف را شامل می شود .

1 . تالیف کتب درسی مورد نیاز رشته های مختلف
2 . تولید مواد رسانه های آموزشی
3 . ثبت نام و توزیع کتب و موارد رسانه های آموزشی
4 . تدوین استانداردهای تولید منابع کمک درسی و کمک آموزشی و نظارت بر تهیه و توزیع آنها