پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ارائه محصولات چاپی و کارتوگرافی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان نقشه برداری کشور
نام دستگاه مادر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین سازمان ها و دستگاههای اجرایی شرکتهای مهندسین مشاورمراکز علمی و پژوهشی
مدارک لازم اشخاص حقوقی : معرفی نامه و کارت ملیاشخاص حقیقی : کارت ملی
قوانین و مقررات بالادستی قانون تأسیس سازمان نقشه برداری کشور و وظایف حاکمیتی
هزینه خدمت متغیر
شماره حساب (های) بانکی 01700000021710390020000170000002171038007002
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی یا مراجعه حضوری

واگذاری محصولات چاپی از طریق مراجعه حضوری یا خرید اینترنتی

1- مراجعه به سایت www.nccshop.ir 2- انتخاب محصول 3- پرداخت هزینه به صورت الکترونیکی 4- دریافت محصول از طریق پست