پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ارائه اطلاعات جزر و مد، چارتهای دریایی و ENC
آدرس وبگاه http://iranhydrography.ncc.org.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان نقشه برداری کشور
نام دستگاه مادر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین سازمان ها و دستگاههای اجرایی شرکتهای مهندسین مشاور مراکز علمی و پژوهشی
مدارک لازم اشخاص حقوقی: معرفی نامه از کارفرما ، معرفی نامه از دانشگاه یا مرکز پژوهشی برای تحقیقات
قوانین و مقررات بالادستی قانون تأسیس سازمان نقشه برداری کشور و وظایف حاکمیتی
هزینه خدمت ارائه اطلاعات جزر و مدی: برحسب تعرفه ارائه خدمات نقشه برداری و تعرفه داخلی سازمان ارائه پیش¬بینی جزر و مد: رایگان
شماره حساب (های) بانکی 0170000002171039002000 0170000002171038007002
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی مراجعه حضوری

• ارائه پیش بینی جزر و مد
• ارائه اطلاعات جزر و مدی
• ارائه چارت های دریایی از سواحل شمالی و جنوبی کشور در مقیاس های 1:25000وکوچکتر 1:50000و 1:100000 و150000و 250000 در فرمت های des و shp

پیش بینی اطلاعات جزرو مد
1- ورود به سایت http://iranhydrography.ncc.org.ir
2- تعیین محدوده مورد نظر
3- مشاهده اطلاعات
ارائه اطلاعات جزر و مدی
1- مراجعه مشتری به مدیریت آبنگاری سازمان نقشه برداری
2- تعیین ایستگاه مورد نیاز
3- مراجعه مشتری به اداره امور مشتریان سازمان نقشه برداری جهت دریافت داده
چارتهای دریایی
مراجعه مشتری به اداره امور مشتریان سازمان نقشه برداری
2- تعیین نقشه مورد نیاز
3- تکمیل فرم مورد نیاز جهت دریافت داده
4- دریافت محصول