پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات نظارت و کنترل فنی بر خدمات نقشه برداری
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان نقشه برداری کشور
نام دستگاه مادر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
نوع خدمت
مخاطبین سازمان ها و دستگاههای دولتی شرکتهای مهندسین مشاور
مدارک لازم ارسال یک نسخه از قرارداد مابین کارفرما و مجری
قوانین و مقررات بالادستی قانون تأسیس سازمان نقشه برداری کشور، ماده 55 قانون برنامه پنجم توسعه،ماده 23 قانون برنامه، ضوابط و بخشنامه های ابلاغی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت حضوری

1- نظارت و کنترل فنی بر عملیات نقشه برداری زمینی شامل :
- نقشه های توپوگرافی اعم از منطقه ای، شهری و نقشه های کاداستر
- نقشه برداری و پیاده کردن طرح ها شامل مسیرها، خطوط لوله، انتقال نیرو، نقشه های شهری و ثبتی
- تهیه پروفیل های طولی و عرضی و تجمیع و افراز زمین
- تعیین و اندازه گیری نقاط کنترل زمینی عکسی
2- نظارت و کنترل فنی بر عملیات نقشه برداری هوائی و فضائی
- تبدیل عکسهای هوایی و ماهواره ای به نقشه و تهیه انواع نقشه های عکسی و تصویری
- فتوگرامتری برد کوتاه وانجام خدمات سنجش از دور
- پردازش تصاویر و انجام تصحیحات هندسی مسطحاتی
- رفع جابجایی ناشی از اختلاف ارتفاع و انجام تصحیحات طیفی
- استخراج اطلاعات از داده های ماهواره ای و تهیه مدل ارتفاعی رقومی(DSM، DEM، DTM)
3- نظارت و کنترل فنی بر عملیات نقشه برداری دریائی
- عمق یابی و تهیه نقشه از کف دریاها و رودخانه ها و مطالعات جزرومدی
- جریان سنجی حرکت آب و محاسبات و تهیه جداول مربوطه
- پیاده کردن موقعیت سکوهای حفاری، چاههای نفت و گاز
- نمونه برداری از کف دریاها، دریاچه ها و رودخانه ها
4- نظارت و کنترل فنی بر عملیات میکروژئودزی
- نقشه برداری تونل ، معدن و میکروژئودزی
- مطالعات جابجایی گسلها، رفتار سنجی سدها و ابنیه فنی
- گسترش شبکه های ژئودزی و ترازیابی دقیق
5- نظارت و کنترل فنی سیستم های GIS
- طراحی و ایجاد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی(GIS)، زمینی(LIS) و کاداستر
- جمع آوری و آماده سازی اطلاعات مکانی بمنظور ورود به سیستم اطلاعات جغرافیایی
- پردازش های کارتوگرافیبمنظور ورود به سیستم اطلاعات جغرافیایی

1- مراجعه به دفتر خدمات فنی سازمان نقشه برداری کشور
2- سفارش و تعیین نوع خدمات
3- اعلام محدوده عکسبرداری یا تولید اطلاعات رقومی
4- انعقاد قرارداد یا دریافت سفارش
5-پرداخت هزینه
6- دریافت خدمات