پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ارایه اطلاعات نام های جغرافیایی ملی
آدرس وبگاه http://gndb.ncc.org.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان نقشه برداری کشور
نام دستگاه مادر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین سازمان ها و دستگاههای اجرایی شرکتهای مهندسین مشاور مراکز علمی و پژوهشی عموم مردم
مدارک لازم ندارد
قوانین و مقررات بالادستی مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 17566ت 22544هـ مورخ 3/5/1379
هزینه خدمت متغیر
شماره حساب (های) بانکی 0170000002171039002000 0170000002171038007002
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی

- ارائه نحوه نگارش و تلفظ و صوت صحیح و مصوب هر نام جغرافیایی
- ارائه نام دیگر و نام قبلی عوارض جغرافیایی
-ارایه امکانات جستجوی نام های جغرافیایی کشور
- ارایه نقشه محل قرار گیری هر نام جغرافیایی
- امکان خرید الکترونیک نقشه منتخب
- ارائه موقعیت تقسیمات کشوری عوارض
- ارائه اطلاعات تاریخچه و پیشینه نام
- ارائه اطلاعات آماری نقاط جمعیتی
- ارائه امکانات فوق الذکر به زبان انگلیسی(نسخه انگلیسی برنامه تحت وب)

1- مراجعه به سایت http://gndb.ncc.org.ir
2- انتخاب عملیات مورد نظر
3- مشاهده و در صورت نیاز خرید الکترونیکی