پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور مجوز و پروانه آزمایشگاه ها یا آنالیز موادغذایی،کارخانجات خوراک دام
آدرس وبگاه http://iaeo.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین سرمایه گذاران (درخواست موافقت اصولی، مجوز تاسیس واحدهای تولیدی و خدماتی، پروانه بهره برداری واحد های تولیدی و خدماتی، مجوز توسعه و بهسازی و نوسازی)
مدارک لازم افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (عکس- تصویر آخرین مدرک تحصیلی) افراد حقوقی : ثبت شرکت، مدارک موسسین شرکت، اساسنامه شرکت (جهت متقاضیان حقوقی)، آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات موافقت اصولی :تصویر شناسنامه، تصویر کارت ملی،کارت پا
قوانین و مقررات بالادستی قانون نظام جامع دامپروری کشور، ،ابلاغیه شماره 318/020 مورخ 10/1/91 وزیر جهاد کشاورزی
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی

کلیه مجوزها و پروانه هایی است که برای فعالیت واحدهای صدورمجوز آنالیز موادغذایی

1- صدور و تمدید موافقت اصولی
2- صدور و تمدید مجوز تاسیس
3-صدور و تمدید پروانه بهره برداری
4- صدور و تمدید مجوز توسعه
5- تغییر نام مجوز تاسیس
6- ابطال موافقت اصولی ، مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری
7- صدور و تمدید پروانه های بهداشتی
8- صدور مجوز بهسازی و نوسازی
9- تمدید مجوز بهسازی و نوسازی
10- مجوز تغییر کاربری
11-تغییر نام پروانه بهره برداری