پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات ساماندهی دامداری های روستایی، عشایری و غیر صنعتی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت
مخاطبین بهره برداران (دارندگان موافقت اصولی، مجوز تاسیس واحدها، پروانه بهره برداری، مجوز توسعه)
مدارک لازم افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (عکس- تصویر آخرین مدرک تحصیلی) افراد حقوقی : ثبت شرکت، مدارک موسسین شرکت، اساسنامه شرکت (جهت متقاضیان حقوقی)، آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات معرفی نامه از شورای روستا (دهیاریها) – تکمیل فرم شنا
قوانین و مقررات بالادستی قانون نظام جامع دامپروری کشور ( تبصره 4 ماده 5 قانون) - دستورالعمل اجرایی بهسازی و نوسازی اماکن دامی روستایی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

اجرای عملیات بهسازی و نوسازی اماکن دامی روستایی