پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات رتبه بندی و صدور پروانه اشتغال اعضاء حقوقی سازمان
آدرس وبگاه http://iaeo.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین فارغ التحصیلان کشاورزی مقاطع بالاتر از لیسلنس)
مدارک لازم مدارک شناساییمرتبط–درصورتیکه قبلا عضو سازمان بوده اند در مرحله عضویت مدارک مرتبط با عضویت بصورت اسکن و فایل jpg از متقاضی دریافت میگردد.و ...
قوانین و مقررات بالادستی قوانین و مقررات سازمان و مصوب شده در شورای مرکزی
هزینه خدمت 17,000,000
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی-اینترنتی(مانند وبگاه دستگاه) الکترونیکی-پست الکترونیک الکترونیکی-پیام کوتاه الکترونیکی-ارسال پستی الکترونیکی-دفاتر پیشخوان الکترونیکی-عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

اعضاء حقوقی سازمان از طریق سامانه می توانند اقدام به ثبت درخواست رتبه بندی و صدور پروانه اشتغال نموده و دیون مربوطه را بصورت الکترونیکی پرداخت نمایند بدون اینکه مراجعه حضوری به سازمان داشته باشند.

1- ثبت درخواست متقاضی و آپلود مدارک مربوط به پروانه اشتغال از بخش مربوطه در سامانه توسط خود متقاضی و پرداخت الکترونیکی تعرفه
2- بررسی درخواست متقاضی و تایید و یا عدم تایید و یا در حال بررسی ان توسط کارشناسان استان
3- پس از تایید در دو مرحله اول به کارتابل نهایی و اختصاص رتبه منتهی میگردد
4- ارجاع به کمیته
5- در آخر هم صدور گواهی پروانه اشتغال در سازمان