پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات پایش و کنترل کیفی دارو و مواد بیولوژیک پس از فروش -PMS-
آدرس وبگاه http://gis.ivo.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مصرف کنندگان دارو و مواد بیولوژیک
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب 1350 و آیین نامه های اجرایی مرتبط
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

پایش و کنترل کیفی دارو و مواد بیولوژیک پس از فروش (PMS)

1- مراجعه به محل داروخانه، درمانگاه ، دامداری و نمونه برداری
2- ارسال نمونه به آزمایشگاه
3- آزمایش نمونه های ارسالی
4- تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشگاهی
5- حذف دروهای مشکل دار از چرخه مصرف