پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات پایش و مراقبت فعال و غیرفعال بیماری های دام
آدرس وبگاه http://gis.ivo.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین صاحبان دامداریهای صنعتی، روستایی، عشایر
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب 1350 و آیین نامه های اجرایی مرتبط
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی ،اینترنتی ،پست الکترونیک ،پیام کوتاه/تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پایش و مراقبت فعال و غیرفعال بیماری های دام

1- دریافت گزارش بیماری از دامدار یا دامپزشکی بخش غیر دولتی/برابر برنامه
2- بازدید و نمونه برداری
3- آزمایش نمونه ها
4- ثبت داده ها در سامانه
5- تجزیه و تحلیل اطلاعات ، تدوین گزارش، اتخاذ تصمیم