پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات پایش باقیمانده های دارو، هورمون، سموم فلزات سنگین و سایر مواد شیمیایی
آدرس وبگاه http://gis.ivo.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مصرف کنندگان فرآورده های دامی
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب 1350 و آیین نامه های اجرایی مرتبط
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت

پایش باقیمانده های دارو، هورمون، سموم فلزات سنگین و سایر مواد شیمیایی

1- دریافت گزارشهای موردی یا براساس برنامه
2- بازدید و نمونه برداری
3- آزمایش نمونه ها
4- تجزیه و تحلیل منابع
5- اتخاذ تصمیم و اقدام اصلاحی