پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات نظارت ضوابط بهداشتی و امنیت زیستی، بر واحدهای تولید، دام زنده و فرآورده ها دامی
آدرس وبگاه http://d.ivo.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مصرف کنندگان فرآورده های دامی
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب 1350 و آیین نامه های اجرایی مرتبط
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی 2170000000000
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی ،اینترنتی ،پست الکترونیک ،تلفن همراه (برنامه کاربردی)

نظارت ضوابط بهداشتی و امنیت زیستی، بر واحدهای تولید، دام زنده و فرآورده ها دامی

1- بازدید و نمونه برداری
2- تهیه گزارش
3- تجزیه و تحلیل اطلاعات
4- اتخاذ تصمیم