پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات نظارت بر واحدها و مراکز تشخیص و درمان بخش غیردولتی
آدرس وبگاه http://d.ivo.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین ذی نفعان خدمات بهداشتی و دامپزشکی
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب 1350 و آیین نامه های اجرایی مرتبط
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی(سایر)

نظارت بر واحدها و مراکز تشخیص و درمان بخش غیردولتی

1- بازدید مرکز تشخیص و درمان بخش غیر دولتی
2- تهیه گزارش و ارایه به مقام مسئول
3- تجزیه و تحلیل گزارشات ارایه شده
4- اتخاذ تصمیم