پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات نظارت بر تولید، پخش، عرضه و مصرف دارو و مواد بیولوژیک مورد مصرف دامپزشکی
آدرس وبگاه http://d.ivo.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین - پرورش دهندگان دام , طیور, آبزیان, زنبور عسل, کرم ابریشم - مصرف کنندگان فرآورده های دامی
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب 1350 و آیین نامه های اجرایی مرتبط
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی(سایر)

نظارت بر تولید، پخش، عرضه و مصرف دارو و مواد بیولوژیک مورد مصرف دامپزشکی

1- بازدید و نمونه برداری واحدهای تولید ، پخش، عرضه و مصرف دارو و مواد بیولوژیک مورد مصرف دامپزشکی
2- ارسال نمونه به آزمایشگاه
3- آزمایش نمونه ها
4- تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشگاهی
5- اتخاذ تصمیم