پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مطالعه و ثبت دارو و مواد بیولوژیک
آدرس وبگاه http://cert.ivo.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین وارد کننده ها و تولید کننده های دارو و مواد بیولوژیک
مدارک لازم درخواست، ارایه مدارک استاندارد، آزمایش های مزرعه
قوانین و مقررات بالادستی قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب 1350 و آیین نامه های اجرایی مرتبط
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی 2170000000000
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی ،اینترنتی ،ارسال پستی

مطالعه و ثبت دارو و مواد بیولوژیک

1- درخواست متقاضی
2- بررسی اولیه مدارک و مستندات
3- بررسی و اتخاذ تصمیم در کمیسیون
4- انجام آزمایش فارمی
5- آزمایش نمونه ها
6- تجزیه و تحلیل منابع
7- ثبت دارو و مواد بیولوژیک