پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مایه کوبی دام ها
آدرس وبگاه http://gis.ivo.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین پرورش دهندگان ، دام، طیور، آبزیان
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب 1350 و آیین نامه های اجرایی مرتبط
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی 2170000000000
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی ،اینترنتی ،پست الکترونیک ،پیام کوتاه

مایه کوبی دام ها

1- تدوین برنامه بر مبنای پایش و مراقبت
2- تامین و توزیع واکسن و سایر وسایل
3- مراجعه به محل و تزریق واکسن
4- پایش و مراقبت