پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور پروانه خدمات درمانی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت
مخاطبین اعضای سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران
مدارک لازم کارت عضویت فعال نظام دامپزشکی- پروانه و مجوزهای قبلی – سوابق اموزشی
قوانین و مقررات بالادستی قوانین سازمان نظام دامپزشکی، افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و نظام جامع دامپروری کشور بخشنامه سازمان دامپزشکی کشور آئین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی-اینترنتی(مانند وبگاه دستگاه) الکترونیکی-پست الکترونیک الکترونیکی-تلفن گویا یا مرکز تماس الکترونیکی-ارسال پستی الکترونیکی-پیام کوتاه

صدور پروانه خدمات درمانی

1-ارزشیابی متقاضیان صدور و تمدید پروانه/مجوز
2- صدور و تمدید پروانه/مجوز