پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور موافقت اصولی، پروانه بهداشتی تأسیس و پروانه بهداشتی بهره برداری اماکن دامی و صنایع وابسته به دام (موضوع ماده 2 آئین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی)
آدرس وبگاه http://cert.ivo.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین - صاحبان واحدهای دامداری صنعتی و صنایع وابسته - مصرف کنندگان فرآورده های دامی
مدارک لازم مدارک مربوط به پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری
قوانین و مقررات بالادستی قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب 1350 و آیین نامه های اجرایی مرتبط
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی 2170000000000
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی( اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)-(پست الکترونیک)-(پیام کوتاه) غیرالکترونیکی(جهت احراز اصالت مدرک)

صدور موافقت اصولی، پروانه بهداشتی تأسیس و پروانه بهداشتی بهره برداری اماکن دامی

1- درخواست متقاضی
2- بازدید از محل
3- بررسی مکانی از سامانه GIS
4- صدور پروانه