پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور موافقت اصولی و پروانه تولید تا مصرف دارو، مواد بیولوژیک، مکمل و افزودنی ها
آدرس وبگاه http://cert.ivo.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت
مخاطبین تولید کنندگان دارو، مواد بیولوژیک، مکمل و افزودنی ها
مدارک لازم مدارک و استانداردهای اعلامی
قوانین و مقررات بالادستی قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب 1350 و آیین نامه های اجرایی مرتبط
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی 2170000000000
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی ،اینترنتی ،پست الکترونیک ،پیام کوتاه

صدور موافقت اصولی و پروانه تولید تا مصرف دارو، مواد بیولوژیک، مکمل و افزودنی ها

1- درخواست متقاضی
2- استعلام از ناجا، وزارت بهداشت و درمان و سازمان نظام دامپزشکی
3- بررسی سوابق کاری
4- صدور مجوز