پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور مجوز تأسیس واحدها حوزه تشخیص و درمان دامپزشکی
آدرس وبگاه http://cert.ivo.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین شاغلین در بخش غیر دولتی دامپزشکی
مدارک لازم درخواست، مدارک احراز مالکیت، احراز اشخاص و...
قوانین و مقررات بالادستی قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب 1350 و آیین نامه های اجرایی مرتبط
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی 2170000000000
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی ،اینترنتی ،پست الکترونیک ،پیام کوتاه

صدور مجوز تأسیس واحدها حوزه تشخیص و درمان دامپزشکی

1- درخواست متقاضی
2- استعلام از ناجا، وزارت بهداشت و درمان و سازمان نظام دامپزشکی
3- بررسی سوابق کاری
4- صدور مجوز