پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور مجوز بهداشتی تولید لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی، درمانگاهی و مواد مصرفی دامپزشکی
آدرس وبگاه http://d.ivo.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین "- تولید کنندگان لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی، درمانگاهی - مصرف کنندگان لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی، درمانگاهی
مدارک لازم درخواست متقاضی ، مدارک و الزامات گواهی بهداشتی و ...
قوانین و مقررات بالادستی قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب 1350 و آیین نامه های اجرایی مرتبط
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی 2170000000000
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی ،اینترنتی ،پست الکترونیک ،پیام کوتاه

صدور مجوز بهداشتی تولید لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی، درمانگاهی و مواد مصرفی دامپزشکی

1- درخواست متقاضی
2- بازدید از محل
3- کنترل نحوه تولید و انطباق با استاندارد
4- صدور مجوز