پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات ارزیابی خطرات بهداشتی که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی و یا منشاء دامی دارند
آدرس وبگاه http://gis.ivo.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین "- مصرف کنندگان فرآورده های دامی -پرورش دهندگان دام، طیور، آبزیان
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب 1350 و آیین نامه های اجرایی مرتبط
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی/پست الکترونیکی

ارزیابی خطرات بهداشتی فرآورده های خام دامی، خوراک دام، منابع ژنتیکی دام، مواد اولیه و فرآورده های دارویی و بیولوژیک دامپزشکی و نظیر آنها که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی و یا منشاء دامی دارند در تمامی مراحل تولید، بسته بندی، نگهداری، توزیع و عرضه

1- درخواست دفاتر/ارجاع مراجع قانونی ذیصلاح
2- مطالعه بررسی و مستندات مدارک
3- تجزیه و تحلیل
4- تهیه و ارایه گزارش