پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات تهیه استانداردها و کتب آموزشی
آدرس وبگاه http://www.faslnameh.irantvto.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان آموزش فنی و حرفه ای
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین عموم مردم
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)) غیرالکترونیکی

اهم فعالیتهای انتشارات در سازمان شامل موارد ذیل است :
1 – چاپ و نشر کتابهای آموزشی شامل درسی و غیر درسی
2 – چاپ و نشر کتابهای آزمون و ارزشیابی مهارت در بخشهای مختلف صنعت، خدمات، کشاورزی ، فرهنگ و هنر
3 – چاپ ونشر دفترچه های دوره های آموزشی و برنامه ی آزمونهای ادواری
4- چاپ و نشر فصلنامه علمی و پژوهشی
5- چاپ و نشر ویژه نامه همایش مهارت آموزی و اشتغال
6- چاپ و نشر دو هفته نامه پیک مهارت
7- پایگاه خبری و اطلاع رسانی پیک مهارت آنلاین
8- چاپ و نشر چکیده مقالات همایش ملی مهارت آموزی و اشتغال