پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور مجوز بهره برداری از اماکن گردشگری
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
نام دستگاه مادر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین فعالان در زمینه گردشگری
مدارک لازم پایان کار – تکمیل فرم درخواست متقاضی
قوانین و مقررات بالادستی برنامه پنجم توسعه – قانون اساسی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی-جهت احراز اصالت فرد غیر الکترونیکی-جهت احراز اصالت مدرک

بازرسی بعد از اتمام ساخت و دریافت پایان کار اماکن ، سپس صدور مجوز بهره برداری

1- فرآیند صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری