پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات توسعه بازار صنایع‌دستی داخلی و برگزاری نمایشگاهها و بازارچه‌های صنایع‌دستی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
نام دستگاه مادر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها
مدارک لازم پروانه تولید انفرادی یا پروانه تولید کارگاهی
قوانین و مقررات بالادستی دستورالعمل و شیوه نامه های داخلی
هزینه خدمت با توجه به زمان و مکان برگزاری متغیر است
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی

اطلاع رسانی و نحوه شرکت در نمایشگاهها و بازارچه های صنایع دستی مورد تایید سازمان

2. فرآیندهای روز اخذ رای: