پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات فرایند اعتباربخشی تشکل‌های مردم‌ نهاد میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
نام دستگاه مادر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها
مدارک لازم مطابق دستورالعمل های داخلی
قوانین و مقررات بالادستی دستورالعمل و شیوه نامه های داخلی
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی

نحوه رتبه بندی تشکل های مردم نهاد توسط سازمان

1- مراجعه به پرتال سازمان 2- تکمیل فرم درخواست (ثبت، صدور، تمدید یا رفع ابطال مجوز) و ارائه مدارک 3- تشکیل پرونده و بررسی مدارک 4- اعلام نتیجه به متقاضی 5- ثبت مشخصات متقاضی در سامانه / صدور، تمدید یا رفع ابطال مجوز 6- ارزیابی تشکل‌ها در بازه‌های زمانی معین و تطبیق با شاخص‌های سازمان 7- رتبه‌بندی تشکل‌ها