پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات تایید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی در امر نظارت بر کیفیت و آموزش
آدرس وبگاه http://naci.isiri.gov.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان ملی استاندارد ایران
نام دستگاه مادر نهاد ریاست جمهوری
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم 1- مدارک حقوقی شامل آگهی ثبت و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی، اساسنامه2- ارائه چارت سازمانیارسال یک نسخه از نظامنامه کیفیت بر اساس استاندارد17025به همراه خط مشی و اهداف کلان
قوانین و مقررات بالادستی 1- اجرای مصوبات و مقررات مربوطه از جمله بند 7 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از طریق واگذاری بخشی از تصدی گری های دولت به نهادهای تأیید صلاحیت نهادها
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی 21754480100062175449004003
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه))-( پیام کوتاه)غیر الکترونیکی(سایر : مراجعه حضوری بازرس جهت ارزیابی)

1- تائید صلاحیت آزمایشگاههای همکار2- تائید صلاحیت شرکتهای بازرسی3- تائید صلاحیت شرکتهای گواهی دهنده4- تائید صلاحیت شرکتهای آموزشی همکار5- تائید صلاحیت کارشناسان استاندارد6- تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی

• تعیین تعداد و محل های استقرار شعب ثبت نام و اخذ رای